Xəbərlər

Müraciət sayı: 240 nəfər

İştirakçı sayı: 26 nəfər

 

Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə gənclərin natiqlik bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə “Talk masters” natiqlik proqramı təşkil edilmişdir. Natiqlik proqramına müraciət edən 240 gənc arasından 26 gənc müsahibə yolu ilə seçilmişdir. 1 ay davam edən proqram zamanı iştirakçılar natiqlik sənəti ilə bağlı müxtəlif biliklərə yiyələnmişlər:

  • Nitq texnikaları;
  • Göz kontaktı;
  • Jestikulyasiya;
  • Auditoriya qarşısında duruş forması;
  • Verbal və qeyri-verbal ünsiyyət;